Welcome to QAXKY - Hàng Hiệu Mỗi Ngày - Quần Áo Xuất Khẩu

Shop Qaxky LCT: 
29 Ly Chinh Thang Street
Ward 8nd, District 3rd

Shop Qaxky NT: 
380 Nguyen Trai Street
Ward 8th, District 5th
Phone: (08) 626 14 119

Shop Qaxky CMT8-TB: 
788 Cach Mang Thang Tam
Ward 5th, District Tan Binh
Phone: (08) 6297 0678

Shop Qaxky CMT8-Q1: 
10B Cach Mang Thang Tam Street
Ben Thanh Ward, District 1st
Phone: (08) 6291 0701 

Shop Qaxky VTS: 
154B Vo Thi Sau Street
Ward 8th, District 3rd
Phone: (08) 6299 1989 

 

 

Yahoo! Live Chat
    
Latest
Jeans Replay (Man)
Barcode: 30364
370,000đ
Jeans Replay (Man)
Barcode: 30358
370,000đ
Short Casual 1st (Man)
Barcode: 30355
139,000đ
T-Shirts/Polo Chloe (Woman)
Barcode: 30349
220,000đ
T-Shirts/Polo F21 (Woman)
Barcode: 30346
160,000đ
T-Shirts/Polo F21 (Woman)
Barcode: 30343
160,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Man)
Barcode: 30339
139,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Man)
Barcode: 30335
139,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Man)
Barcode: 30331
139,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Man)
Barcode: 30327
139,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Man)
Barcode: 30323
139,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Man)
Barcode: 30319
139,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Man)
Barcode: 30315
139,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Man)
Barcode: 30311
139,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Man)
Barcode: 30307
139,000đ
Short Khaki Superdry (Man)
Barcode: 30301
210,000đ
Short Khaki Superdry (Man)
Barcode: 30294
210,000đ
Short Khaki Superdry (Man)
Barcode: 30287
210,000đ
Short Khaki Superdry (Man)
Barcode: 30280
210,000đ
Short Casual 1st (Man)
Barcode: 30253
139,000đ
Jeans Levis (Woman)
Barcode: 30247
320,000đ
Jeans Levis (Woman)
Barcode: 30241
320,000đ
Coat Zara (Woman)
Barcode: 30239
240,000đ
Coat Zara (Woman)
Barcode: 30236
240,000đ
Coat Zara (Woman)
Barcode: 30234
240,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 30231
118,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 30228
118,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 30225
118,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 30222
118,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 30219
118,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 30216
118,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 30213
118,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 30210
118,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 30207
118,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 30204
118,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 30201
118,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 30198
118,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Man)
Barcode: 30195
139,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Man)
Barcode: 30192
139,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Man)
Barcode: 30189
139,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Man)
Barcode: 30186
139,000đ
Short Jean Returner (Man)
Barcode: 30180
260,000đ
Short Jean Returner (Man)
Barcode: 30174
260,000đ
Jeans Gstar (Man)
Barcode: 30168
370,000đ
Jeans Gstar (Man)
Barcode: 30162
370,000đ
Jeans Calvin Klein (Woman)
Barcode: 30131
300,000đ
T-Shirts/Polo Hollister (Man)
Barcode: 30110
250,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Man)
Barcode: 30106
179,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Man)
Barcode: 30102
179,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 30099
158,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 30096
158,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 30093
158,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 30090
158,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 30087
158,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 30083
158,000đ
T-Shirts/Polo Zara (Woman)
Barcode: 30081
190,000đ
T-Shirts/Polo Zara (Woman)
Barcode: 30079
190,000đ
T-Shirts/Polo Zara (Woman)
Barcode: 30077
190,000đ
Shirt Zara (Man)
Barcode: 30069
280,000đ
Shirt Zara (Man)
Barcode: 30065
280,000đ
Shirt Zara (Man)
Barcode: 30061
280,000đ
Shirt Zara (Man)
Barcode: 30057
280,000đ
Shirt Zara (Man)
Barcode: 30053
280,000đ
Shirt Zara (Man)
Barcode: 30049
280,000đ
Shirt Zara (Man)
Barcode: 30045
280,000đ
Shirt Zara (Man)
Barcode: 30041
280,000đ
Shirt Zara (Man)
Barcode: 30037
280,000đ
Shirt Zara (Man)
Barcode: 30033
280,000đ
Jeans Levis (Man)
Barcode: 29882
360,000đ
Jeans Levis (Man)
Barcode: 29876
360,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Man)
Barcode: 29863
179,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Man)
Barcode: 29856
179,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Man)
Barcode: 29853
179,000đ
Jeans Replay (Man)
Barcode: 29847
370,000đ
Jeans Replay (Man)
Barcode: 29841
370,000đ
Short Khaki Zara (Woman)
Barcode: 29836
250,000đ
Short Khaki Zara (Woman)
Barcode: 29831
250,000đ
Short Khaki Zara (Woman)
Barcode: 29826
250,000đ
Short Khaki Zara (Woman)
Barcode: 29821
250,000đ
Short Khaki Zara (Woman)
Barcode: 29816
250,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 29813
98,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 29810
98,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 29807
98,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 29804
98,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 29801
98,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Man)
Barcode: 29799
129,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Man)
Barcode: 29795
129,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Man)
Barcode: 29792
129,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Man)
Barcode: 29788
129,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 29786
118,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 29783
118,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 29780
118,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 29777
118,000đ
Short Jean Gstar (Man)
Barcode: 29757
250,000đ
Short Jean Replay (Man)
Barcode: 29751
250,000đ
Jeans Tommy Hilfiger (Man)
Barcode: 29745
360,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 29741
118,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 29738
118,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Woman)
Barcode: 29735
118,000đ
T-Shirts/Polo Casual 1st (Man)
Barcode: 29722
129,000đ

QAXKY - Hàng Hiệu Mỗi Ngày - Quần Áo Xuất Khẩu

Copyright QAXKY QAXKY - Hàng Hiệu Mỗi Ngày - Quần Áo Xuất Khẩu © 2014